+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Uskiftet bo

Når en afgår ved døden, skal arvingerne tage stilling til hvordan boet skal behandles. En ægtefælle har en førsteret til at vælge uskiftet bo, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Fælles livsarvinger kan ikke gøre indsigelser imod dette hvis betingelserne er opfyldt.

 

Før i tiden var det kutyme og ofte ikke et muligt fravalg at hensidde i uskiftet bo. I dag er reglerne indrettet således at det måske ikke er den bedste løsning for dig at hensidde i uskiftet bo.

 

Vi hos Krone Advokater afholder gratis og uforpligtende møder med efterlevende ægtefæller, som overvejer at hensidde i uskiftet. Så ring til os, hvis du er i tvivl om du skal hensidde i uskiftet bo, så kan vi rådgive dig, så du træffer din beslutning på en oplyst grundlag.

 

Hvorfor gør vi dette gratis? Det er fordi der er mange konsekvenser ved det uskiftede bo og vi ønsker at sådan en beslutning træffes på et oplyst grundlag og at vi desværre oplever mange som fortryder det uskiftede bo.

 

Hvordan gør jeg?

 

Såfremt du ønsker at hensidde i uskiftet bo, skal du udfylde en blanket, som du finder på www.domstol.dk, hvilken du indsender til skifteretten samtidig med at du indbetaler kr. 500,00 i retsafgift til skifteretten.

 

Du skal udforme en formueopgørelse pr. dødsdagen, som også skal sendes til skifteretten.

 

Skifteretten udsteder herefter en skifteretsattest om uskiftet bo. Skifteretten indrykker samtidig hermed proklama i statstidende, så afdødes kreditorer kan anmelde deres krav til boet.

 

Vi hjælper mange med udfærdigelse af dokumenter og udfærdigelse af boopgørelse. Dette kan være besværligt og uoverskueligt selv at stå med.

 

Hvad betyder uskiftet bo?

 

Når en ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, sker der ikke et skifte af dødsboet, men den længstlevende ægtefælle indtræder i alle afdødes rettigheder og forpligtelser.

 

Børn af afdøde modtager derfor ikke arv før længstlevende afgår ved døden.

 

Man kan kunne hensidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Har afdøde særlivsarvinger skal disse give skriftligt samtykke hertil.

Betingelser for uskiftet bo:

 

  • At afdøde og ægtefællen har delingsformue/fælleseje (særeje skal skiftes)
  • At afdøde havde børn – såfremt der ingen børn er, er der ingen at hensidde i uskiftet bo med.
  • At afdøde eller ægtefællen er solvent
  • At boet ikke kan behandles som boudlæg – læs mere her
  • At boet kan behandles som ægtefælleudlæg – læs mere her
  • At bestemte værgemålsregler finder anvendelse

 

Ulemper ved det uskiftede bo:

 

Længstlevende ægtefælle overtager alle længstlevendes gældsforpligtelser, hvilket kan være en byrde, som længstlevende ikke har eller har haft overblik over. Dette gælder også forpligtelser over for SKAT.

 

Du kan i et uskiftet bo ikke råde frit over boet. Dette vil sige at du ikke må misbruge boet. Hvornår misbruger man et bo? Det afhænger af hvordan afdøde og længstlevende disponerede over deres midler inden dødsfaldet og om dispositionerne står i mislighold med boets formue. Du kan derfor ikke frit give gaver eller nedbringe gæld. Hvis dine arvinger har en berettiget mistanke om at du misbruger dødsboet, vil de have adgang til at indhente oplysninger vedr. din økonomi.

 

Vi oplever desværre ægtefæller som kommer i klemme, hvis de giver gaver til nogle arvinger, men undlader andre.

 

Ved et uskiftet bo, er der allerede bestemt over halvdelen af formuen, idet den ene halvdel tilhører første afdøde. Længstlevende kan derfor ikke frit testamenterer over formuen.

 

Der kan være skattemæssige fordele ved at skifte et dødsbo. Disse fordele mister du, hvis du hensidder i uskiftet bo.

 

Du kan ikke indgå nyt ægteskab, hvis du hensidder i uskiftet bo. Hvis du ønsker at indgå nyt ægteskab skal du først skifte boet, hvilke kan have skattemæssige konsekvenser for dig. Mange ved ej heller at såfremt de har forøget formuen, så har de også forøget det uskiftede bo og formuen skal deles med arvingerne ved skifte.

 

Vi hos Krone Advokater anbefaler at du altid drøfter valget om uskiftet bo med en advokat. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af Krone Advokaters tilbud om et gratis rådgivningsmøde, skal vi anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret og gerne en som er medlem af Danske Arveretsadvokater, idet dette sikrer dig at advokaten har den fornødne ekspertise til at rådgive dig korrekt.