+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Ungdomskriminalitetsnævnet

Er du imellem 12-17 år gammel og skal din sag for ungdomskriminalitetsnævnet og omhandler din sag anbringelse uden for hjemmet, samvær eller anbringelsessted, så kontakt os straks, så vi kan rådgive dig og din familie bedst muligt, ud fra den situation I står i nu.

 

Vi bistår også forældre i samme type sager og I skal være meget velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker at høre mere.

 

Hvorfor et ungdomskriminalitetsnævn?

 

Ungdomskriminalitetsnævnet er oprettet med henblik på at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlæggelse af målrettede, individuelle indsatser over for børn og unge.

 

Vi har allerede stiftet bekendtskab med det nye nævn. Vi kan desværre erfare i anbringelsessager, at nævnet minder om en børnedomstol, hvor et barn som ikke kan straffes via domstolen, nu sættes til ansvar for egen handling og anbringelse.

 

Hvem henvises?

 

Børn og unge i alderen 10-17 år som er mistænkt eller dømt for en kriminel handling, kan behandles af ungdomskriminalitetsnævnet.

 

Nævnet kan træffe afgørelser og fastlægge foranstaltninger som har til hensigt at hjælpe den unge ud af kriminalitet.

 

Det er politiet som henviser en sag til nævnet. Politiet henviser de sager hvor barnet er 10-14 år gamle, hvor de ville havde rejst sigtelse hvis barnet havde været over 15 år.

 

Er barnet 15-17 år gamle, kan domstolen beslutte om sagen skal behandles i nævnet. Hvis barnet har fået en dom, kan denne indeholde vilkår for nævnet. Barnet kan derfor både få en dom, men også få fastsat foranstaltninger, som skal hjælpe barnet ud af kriminalitet.

 

Hvilken foranstaltninger kan nævnet træffe?

 

Nævnet vurderer hvilken reaktion, som er den bedste for at barnet hjælpes ud af kriminalitet. En afgørelse kan indeholde en straksreaktion eller et længerevarende forbedringsforløb.

 

En straksreaktion har til formål at genoprette skaden og opdrage barnet. Dette kan være at den unge skal rydde op efter hærværk, rydde op eller deltage i konfliktmægling.

 

Et forbedringsforløb er en handleplan som fastlægges ud fra din situation og sagens omstændigheder i øvrigt. Formålet er at bringe barnet tilbage i trivsel. Handleplanen har en varighed på op til 2 år og i særlige tilfælde op til 4 år. En handleplan som nævnet kan træffe er, om barnet skal anbringes uden for hjemmet. Før var det kun en afgørelse som kunne træffes af forvaltningen, som indbringer sagen for Børne og ungeudvalget. Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse står over en tidligere afgørelse i Børne og ungeudvalget.

 

Handleplanerne kan også være mindre indgribende, såsom at barnet skal være hjemme på visse tidspunkter eller deltage i fritidsaktiviteter eller deltage i praktiktilbud. Hjælp i hjemmet kan også komme op tale.

 

Advokat / partsrepræsentant:

 

Du er berettiget som barn at blive repræsenteret af advokat i børnekriminalitetsnævnet hvis sagen omhandler

 

  • Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på institution
  • indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus
  • anbringelse uden for hjemmet
  • tilbageholdelse under en anbringelse
  • samvær og kontakt
  • opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
  • ændring af anbringelsessted.

 

Som forældremyndighedsindehaver har du også ret til repræsentation

 

Nævnet er nyt, men vi har hos Krone Advokater allerede stiftet bekendtskabet med nævnet. Vores erfaring er, at det er en meget voldsom for den unge at blive sat foran sådan et nævn. Vi kan sikre barnets retssikkerhed og vi kan gøre at barnet føler sig hørt under mødet med nævnet.

 

Desværre er det vores oplevelse af barnet stilles til ansvar for egen anbringelse, hvor et barn i Børne og unge udvalget er part og forældrene har ansvaret. Det er derfor et meget voldsomt pres på børn ned til 10-årsalderen.

Det er derfor vigtigt når du vælger advokat til sager, som omhandler anbringelse, at du ikke vælger en advokat med speciale i staffesager, men en med speciale og erfaring med tvangsfjernelsessager, idet barnet skal gribes i børnehøjde og advokaten ikke kun skal sørge for det bedst mulige resultat for barnet, men skal også sikre at barnet føler sig hørt. Hjemlen /loven som bruges til anbringelse af børn uden for hjemmet i ungdomskriminalitetsnævnet, er stort set den samme som Børne og ungeudvalget bruger til anbringelse uden for hjemmet.

 

 

Du kan læse mere om ungdomskriminalitetsnævnet på www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk

Hvad kan I bruge os til?

  

Vi hos Krone Advokater har stor erfaring med tvangsfjernelsessager og kan derfor bruge den erfaring i det nye ungdomskriminalitetsnævn. Vi har som nævnt allerede bistået børn i nævnet, hvilket gør at vi allerede har erfaring hermed.

 

Hvis du er indkaldt til møde i ungdomskriminalitetsnævnet, så kontakt os hurtigst muligt, så vi kan forberede dig på din sag, så du er godt klædt på til mødet.