+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Vi er ugifte samlevende, skal vi oprette testamente?

Det er desværre en udbredt misforståelse at ugifte samlevende arver efter hinanden. Det har ingen betydning om I som par har børn sammen, eller om i har boet sammen i 10 år.

Dette har den konsekvens, hvis I har børn, at jeres børn skal arve alt efter førsteafdøde. I skal derfor i sådan en situation skulle kunne betale jeres børn ud af jeres fælles aktiver – eksempelvis fast ejendom, bil m.v. Her kan I ende i en situation, hvor I skal sælge jeres ejendom og andre aktiver.

Børn under 18 år, skal arve kontant. Dette vil sige at børn under 18 år ikke kan eje virksomhed, eje ejendom med den efterlevende samlever, ej heller værdipapirer eller lign. Pengene barnet eller børnene arver bliver låst, så den efterlevende ikke kan råde over disse.

Hvis I skriver testamente, vil I kunne begrænse jeres børns arv til deres tvangsarv, altså ¼ af det de skulle havde arvet. Tvangsarven skal deles imellem afdødes livsarvinger. Resten ¾ kan I herefter testamenterer til jeres samlever.

 Hvis I ikke har børn, arver førsteafdødes forældre, hvis disse er afgået ved døden, arver førsteafdødes søskende eller deres børn. Disse er ikke tvangsarvinger og I kan testamentere alt til jeres samlever.

 Som samlevende (hvis betingelserne er opfyldt) og børn, skal betale 15 % i arveafgift efter bundfradraget.

 

“Som ugifte samlevende arver I ikke efter hinanden – dette kræver et testamente!”

Læs meget mere om arv og testamente under de øvrige menupunkter på vores hjemmeside.