+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Jeg er enlig, skal jeg oprette testamente?

Såfremt du ikke efterlader dig børn, er det efter vores vurdering altid en fordel at få oprettet testamente.

Når du ikke efterlader dig børn, vil din arv i stedet tilfalde dine forældre, herefter søskendes eller søskendes børn.

Ens forældre, samlever og børn betaler 15 % i arveafgift.

Alle andre betaler 15 + 25 % i arveafgift, i alt 36,25 %.

Kan arveafgiften begrænses ved testamente? 

JA – Det er en mulighed ved testamente at testamenterer 30 % til en frivillig organisation som så skal afholde arveafgiften. På den måde kan du med et testemente sørge for at 70 % tilfalder dem du ønsker i stedet for kun 63,7, samt en frivillig organisation, efter eget ønske, modtager penge efter dig.

Flere frivillige organisationer kan gennem samarbejde med os være med til at dække din udgift til oprettelse af dit testamente når de indsættes til 30 % i legat.

Du kan ved testamentet også bestemme om dem som er arvinger efter dig, skal arve i særeje.

Er du enlig og har børn, arver disse alt efter dig. Hvis du ønsker at arven skal fordeles anderledes, at dine børn skal arve i særeje eller at arven skal båndlægges, skal du oprette testamente. Flere og flere danskere betænker deres børnebørn i deres testamenter.

Hvis du ikke efterlader dig børn, forældre, søskende eller niecer/nevøer, er der ikke flere legale arvinger efter dig og din arv vil tilfalde staten. Din arv betegnes her som herreløst gods. Kusiner og fætre arver ikke med mindre dette fremgår af et testamente.

 

Læs meget mere om arv og testamente under de øvrige menupunkter på vores hjemmeside.