+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Der kan i 2019 skattefrit gives gaver op til 65.700 kr. pr. modtager mellem følgende:

 

 1. Afkom, stedbørn og deres afkom
 2. Barns eller stedbarns ægtefælle
 3. Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle
 4. Forældre
 5. Personer der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste to år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
 6. Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnets fyldte 15. år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet
 7. Stedforældre og bedsteforældre.

 

Gaver mellem ægtefæller er skattefri. Hvis der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse på gaven, skal der dog betales 15 pct. i afgift af gaven ud over det afgiftsfri bundbeløb.

 

Lejlighedsgaver som fx fødselsdags- og bryllupsgaver Beskattes efter praksis ikke, medmindre gavens værdi overstiger et beløb, der ikke er et naturligt niveau for en lejlighedsgave.
Indsamlede gaver Beskattes ikke, hvis visse betingelser er opfyldt
Hædersgaver, fonds og lignende Skal regnes med til den personlige indkomst med 85 pct. af den del af værdien, der overstiger et grundbeløb.
Hæderspriser der

 • bliver udbetalt i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar eller
 • gives af mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem
Skattefri når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
Hæderspriser der

 • gives af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende
 • gives af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet
Skattefri når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester og er ydet som et uansøgt engangsbeløb.
Gevinster og dusører Fuld skattepligt med mindre

 • der i stedet skal betales afgift af gevinsten
 • der er tale om dusører eller belønninger, der er givet for en indsats for at redde mennesker eller for at opklare en forbrydelse, hvis indsatsen ikke hører til den pågældendes erhverv
 • der er tale om findeløn og godtgørelser, der bliver udbetalt i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven.

 

Der henvises i øvrigt til SKATs hjemmeside:

 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842

 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1947461&chk=215961