+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Samlivsophævelse – når kærester går fra hinanden

Krone Advokater hjælper ugifte samlevende når samlivet ophæves. Hvis der ikke er oprettet dokumenter som regulerer samlivsophævelsen, kan jeres samlivsophævelse være uoverskuelig.

Skilsmisse og separation er lovreguleret. Der er ingen gældende regler for par som ender samliv uden at havde været gift. Der er derfor ingen separate regler som regulerer hvordan I skal dele jeres formue.

 

I har som samlevende mulighed for at oprette en samejeoverenskomst og samlivsaftale for at forebygge eventelle konflikter og tvister vedr. jeres økonomi eller jeres ejendom hvis I senere skulle gå fra hinanden. Det er altid lettere at blive enige når man stadig er glade for hinanden.

Hvis I står I en situation hvor I skal gå fra hinanden er udgangspunktet at hver part udtager de ting som hver især ejer.

Ejerskabet afhænger af hvem til aktiverne er registreret. Det kan derfor være op ad bakke, hvis I har købt en fælles bil, men kun en af jer er registreret som ejer af bilen. Den som er registreret ejer, ejer som udgangspunkt bilen.

Hvis I ikke har blandet jeres formue og holdt jeres aktiver og økonomi adskilt, vil jeres formue være relativ let at opdele. Det er vores erfaring at det sjældent er tilfældet at økonomien har været opdelt og at parterne har været opmærksomme på ejerskab af ejendom, løsøre og indbo, hvorfor der kan opstå konflikt.

Hvis en part har optaget gæld, hæfter denne alene for gælden.

Vi har desværre oplevet par hvor den ene stod registreret på et aktiv, men at begge stod på lånet. I det tilfælde hæfter begge for lånet, men ejer reelt ikke begge aktivet. Dette kan have store konsekvenser hvis den ene pludselig stopper med at betale renter og afdrag og eventuelt sælger aktivet.

 

Hvis I står I en situation hvor I har mere gæld end aktiver, kan dette skabe problemer, hvis I er solidarisk hæftende for gælden. Det er nemlig op til kreditor, som kan være en bank, om de vil indvillige i at dele gælden op. Mange ugifte samlevere oplever vi desværre ender ud i at have fælles gæld med tidligere samlever efter endt samliv.

Samlevere der har lavet sammen i mange år, har ofte indrettet sig som havde de været gift. Dette kan skabe helt urimelige situationer, som helst skal gribes hurtigt og handles på.

Hvis du har betalt til din samlevers formue, eksempelvis har betalt for nye vinduer til ejendommen som kun står i din samlevers navn, vil du som udgangspunkt, efter praksis være berettiget til kompensation herfor, hvis omstændighederne i øvrigt taler herfor.

Hvis I ejer flere aktiver i sameje, kan I få boet behandlet af skifteretten, idet flere samejeaktiver kan karakteriseres som et bo i ægtefælleskiftelovens forstand. Er der kun tale om et aktiv, falder man uden for reglerne. Dette kan være brugbart, hvis i som parter er gået i stå i jeres deling af hele jeres formue.

 

Vi har en ejendom – men den ene nægter at sælge?

 

En de udfordringer som samlevere i konflikt ofte står over for er, hvis den ene part nægter at sælge eller flytte fra den fælles ejendom, men begge er solidarisk hæftende for gælden og der ikke er oprettet samejeoverenskomst.

Hvis man er ægtefæller, regulerer loven dette område. Er i samlevende og har ikke flere fælles aktiver, kan I stå med udfordringen at den anden ægtefælle forhindrer salg af ejendommen, med mindre i har en samejeoverenskomst. Her skal der måske gribes mere drastiske midler i brug, hvor man i sidste ende er nødsaget til at opsige samejet og sælge ejendommen på frivillig auktion.

Vi hos Krone Advokater prøver altid at finde den mindst konfliktoptrappende løsning som beskytter dig og dine rettigheder, men bistår selvfølgelig også når mere drastiske midler skal tages i brug.

Vi anbefaler at man som samlevende overvejer om man har alle de rette dokumenter, som kan hjælpe jer i situationer, hvor der er krise i relationen. På den måde sikrer i ikke kun jer selv og jeres partners rettigheder, men sikrer en mere glidende og nemmere samlivsophævelse.