+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Priser

Vi vil gerne så vidt muligt tilbyde faste priser for at sikre sikkerhed og gennemskuelighed for dig som kunde hos os. Vi tilbyder derfor i sager, hvor vores ydelse er af et begrænset omfang faste priser. I mere komplicerede eller længerevarende sager giver vi også gerne overslag og er åbne for en drøftelse om hvad vores pris forventes at være – afhængig af dine behov.

 

Du har som privatkunde krav på at vi oplyser dig om hvad vores ydelser koster.

 

Mange advokater har ikke faste priser og ønsker ikke på forhånd skønne priser for bestemte sager. Hos Krone Advokater, ønsker vi gennemskuelighed og tryghed, ikke kun i behandlingen af vores sager, men også i vores priser.

 

Nedenfor vil du derfor kunne se vores timepriser, samt skøn for forskellige type sager.

 

Hos Krone Advokater har vi følgende timepriser:

 

1.250,00 inkl. moms for ½ times advokat

1.000,00 inkl. moms for ½ times advokatfuldmægtig

750,00 inkl. moms for ½ times bobehandler og sekretær

600,00 inkl. moms for ½ times juridisk assistent

 

Hovedreglen er, at der sker fakturering efter den tid, der medgår til opgaven. Du vil altid kunne få oplyst det nøjagtige tidsforbrug på et hvert givent tidspunkt ved at kontakte os. Vi fortæller endvidere om eventuelle forventede udlæg.

 

Vi fakturer løbende, så det er lettere for dig som kunde at holde overblik over sagens økonomi.

 

Ved kørsel kan vi i visse tilfælde beregne et kørselsgebyr på 300 kr. samt kilometertakst med 3,54 kr. pr. km. Der kan pålægges gebyr for kopieringsarbejde, hvis der er tale om større antal.

Dokumenter:

 

Vi har faste priser på de fleste privatretlige dokumenter. Såfremt der måtte være behov for flere dokumenter kan vi tilbyde pakkepriser. Hvis der er tale om særligt komplekse forhold kan priserne dog være højere. Dette vil vi i så fald oplyse om forinden.

 

Privatret:

Testamente kr. 5.000,00
Ægtepagt kr. 5.000,00
Kodicil (tillæg til testamente), simpel kr. 3.000,00
Fremtidsfuldmagt kr. 2.500,00
Gensidige fremtidsfuldmagter (2 stk.) kr. 3.500,00
Generalfuldmagt kr. 1.500,00
Familieoverdragelse af fast ejendom kr. 9.500,00
Gældsbrev kr. 2.000,00
Gavebrev kr. 2.000,00
Lejekontrakt, privat lejemål kr. 5.000,00
Samejeoverenskomst kr. 5.000,00
Fundats, simpel kr. 5.000,00
Fundats, udvidet Timepris

 

Skal du have lavet flere dokumenter hos os, har vi følgende pakkepriser:

 

Testamente og ægtepagt

kr. 8.000,00

Testamente, ægtepagt, gensidige fremtidsfuldmagter

 

kr. 10.000,00

Familieoverdragelse, gældsbrev og gavebreve

kr. 12.500,00

Samejeoverenskomst, ved ejendomshandel

kr. 2.500,00

Testamente, ved ejendomshandel

kr. 3.500,00

 

Sagsbehandling:

 

Ejendomshandel

Kontakt os for pris

Mortifikationssag

Kr. 7.500,00

Debitorskifte, ejerpantebreve

Kr. 2.500,00

Familieoverdragelse af fast ejendom

Kr. 9.500,00

Gældsbrev

Kr. 2.000,00

Gavebrev

Kr. 2.000,00

Lejekontrakt, privat lejemål

Kr. 5.000,00

Samejeoverenskomst

Kr. 5.000,00

 

Alle priser er inkl. moms.

 

Et personligt møde her på kontoret er inkluderet i alle vores priser. Vi holder også gerne møder over telefonen eller videosamtale som alternativ til det fysiske møde.

 

Hvis du skal have lavet flere dokumenter og kan du ikke finde en pakke, som lige passer dig og dit behov, er du altid velkommen til at anmode om et tilbud.

 

Erhvervsret:

 

Erhvervsretlige dokumenter takseres efter forbrugt tid. Ring gerne og få et uforpligtende tilbud.

 

Dødsboer:

 

Forskellen på almindelige privat skifter og bobestyrer boer er ca. 5 timers advokatarbejde. Der er derfor ikke en stor prisforskel. Priserne nedenfor er med udgangspunkt i almindelig privat skifter:

 

Priseksempel 1

Kr. 20.000,00 inkl. moms

Ingen fast ejendom,

Alm. lejemål

Bankkonti,

Værdipapirer

Almindeligt Indbo

Samlet værdi af dødsboet op til kr. 1.000.000,00

Priseksempel 2

Kr. 35.000 inkl. moms

En privat ejendom

Bankkonti

Værdipapirer

Almindeligt indbo

Samlet værdi op til kr. 2.500.000,00

Prisen afhænger også af hvor meget arbejde der ligger i boet og hvor meget arvingerne kan og vil påtage sig. At arvingerne inden vores indtræden selv har forestået meget af boets behandling er ikke altid en fordel, idet vi har ansvar for det arbejde vi udfører og derfor ofte kommer ud for, at vi skal indhente oplysninger og ”rette op” op behandlingen indtil vores indtræden.

I priseksemplerne er ikke medregnet udgift til uforudsete tvister og forhindringer i boets behandling. Er der mange tvister, som advokaten skal behandle, vil dette bekoste boet.

Udgiften til en advokat eller bobestyrer fratrækkes boet som et passiv. Der påløber herudover dødsboet udgifter, som ikke tilkommer advokaten, såsom proklamaudgift, skifteretsgebyr og gebyr til oprettelse af en særkonto.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud.

Retshjælpsforsikring

 

Har du en retshjælpsforsikring er der mulighed for at få forsikringen til at dække udgifterne vedrørende din sag. Typer af sager som dækkes, betingelser og størrelsen på selvrisiko afhænger af forsikringsselskabet. 

 

Det er vigtigt at forsikringsselskabet søges om dækning til en udgift inden man pådrager sig udgiften, idet forsikringsselskabet kan afvise en udgift de ikke har godkendt på forhånd.

 

Fri proces

 

Fri proces er kun tilknyttet sager, som der føres i retten.

 

Fri proces betyder blandt andet:

 

  • at du ikke skal betale retsafgifter.

 

  • at dine udgifter vedr. sagen til din advokat bliver betalt af statskassen.

 

  • at du får betalt de nødvendige udgifter til afhøring af vidner, syn og skøn mv.

 

  • at du ikke skal betale sagsomkostninger til modparten, hvis du taber sagen.

 

Hvis du tildeles fri proces og har retshjælpsdækning, vil din retshjælpsdækning dække store dele af omkostningerne i sagen, og den frie proces vil dække selvrisikoen hos retshjælpsforsikringen

 

Der er betingelser for fri proces, herunder økonomiske betingelser. På følgende link kan du læse om alle betingelserne for fri proces.

 

http://www.civilstyrelsen.dk/da/Fri_proces/fri_proces/okonomiske_betingelser.aspx

 

Om du kan få fri proces vil vi være behjælpelige med undersøge, når du har en sag hos os.