+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Priser dødsbobehandling

Forskellen på almindelige privat skifter og bobestyrer boer er ca. 5 timers advokatarbejde. Der er derfor ikke en stor prisforskel. Priserne nedenfor er med udgangspunkt i almindelig privat skifter:

 

Priseksempel 1

Kr. 20.000,00 inkl. moms

Ingen fast ejendom,

Alm. lejemål

Bankkonti,

Værdipapirer

Almindeligt Indbo

Samlet værdi af dødsboet op til kr. 1.000.000,00

 

Priseksempel 2

Kr. 35.000 inkl. moms

En privat ejendom

Bankkonti

Værdipapirer

Almindeligt indbo

Samlet værdi op til kr. 2.500.000,00

 

 

Prisen afhænger også af hvor meget arbejde der ligger i boet og hvor meget arvingerne kan og vil påtage sig. At arvingerne inden vores indtræden selv har forestået meget af boets behandling er ikke altid en fordel, idet vi har ansvar for det arbejde vi udfører og derfor ofte kommer ud for, at vi skal indhente oplysninger og ”rette op” op behandlingen indtil vores indtræden.

I priseksemplerne er ikke medregnet udgift til uforudsete tvister og forhindringer i boets behandling. Er der mange tvister, som advokaten skal behandle, vil dette bekoste boet.

Udgiften til en advokat eller bobestyrer fratrækkes boet som et passiv. Der påløber herudover dødsboet udgifter, som ikke tilkommer advokaten, såsom proklamaudgift, skifteretsgebyr og gebyr til oprettelse af en særkonto.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud.