+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Hvordan og hvornår kan du som selvstændig søge lønkompensation i forbindelse med Covid-19?

 

Hvis du som privat virksomhed har fyringstruede medarbejdere grundet nedgang i forbindelse med Covid-19, har du mulighed for at søge midlertidig lønkompensation for medarbejdere du hjemsender.

 

For at kunne søge lønkompensation skal virksomheden opfylde nogle betingelser.

 

Betingelser for lønkompensation:

 

  • Din virksomhed skal være berørt af covid-19 i sådan en grad, at du står over for at skulle fyre mindst 30 % af dine medarbejdere eller mere end 50 medarbejdere
  • Dine medarbejdere skal hjemsendes i perioden for hvornår du søger kompensation. Dine medarbejdere skal hjemsendes med fuld løn og lønnen skal udbetales som den plejer.
  • Du må ikke sætte dine medarbejdere til at arbejde hjemmefra. De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde når de er hjemsendt.
  • Din medarbejder må ikke tage et andet arbejde eller anden stilling og modtage løn andet steds fra imens de er hjemsendt. (Der er måske en undtagelse hertil hvis den hjemsendte har sundhedsfaglig baggrund og kan bruges i det offentlige – dette er endnu ikke klart, men det må antages, at såfremt disse medarbejdere skal bruges i et kriseberedskab, vil de blive indkaldt hertil)
  • Din virksomhed må ikke samtidig med kompensationen gøre brug af andre ordninger, som hjemsendelse uden løn eller arbejdsfordeling
  • Der må ikke søges lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring eller anden statslig kompensationsordning i anledning af coronavirus/covid-19
  • Du skal kunne dokumentere at medarbejderne der er hjemsendt, ikke har arbejdet imens de var hjemsendt. Du kan ikke alene dokumenterer dette men skal dokumentere dette med bistand fra en revisor.

 

Hvor stor kompensation kan du søge?

 

Ordningen er delt op efter om dine medarbejdere er funktionæransatte eller timelønnede. Her skal du være opmærksom på at dine timelønnede kan være omfattet af funktionærloven.

 

Fordelingen af kompensation efter funktioner/ikke-funktionær giver for mange ikke helt mening idet det ofte er den funktionæransatte som er den tunge lønbyrde, men sådan er ordningen udformet.

 

Du kan på nuværende tidspunkt søge kompensation for 3 måneder. Perioden løber fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

 

  • Funktionæransatte 75 % af lønnen – dog max kr. 23.000,00 pr. måned
  • Ikke funktionæransatte 90 % af lønnen – dog max kr. 26.000,00 pr. måned
  • Elever og lærlinge 90 % af lønnen – dog max kr. 26.000,00 pr. måned

 

Hvem kan du få kompensation for?

 

Er du selv direktør kan du ikke søge kompensation for din egen løn, men kan måske være omfattet af ordningen om tilskud til selvstændige.

 

Ellers kan du får kompensation for alle dine almindelige medarbejdere du hjemsender.

 

Ordningen griber også de medarbejdere som der er på barsel eller er sygemeldt. Disse medarbejdere skal fortsætte i de ordninger de er i, men hvis du som arbejdsgiver yder løn til disse medarbejdere, kan du søge kompensation og modtage differencen mellem refusionsbeløbet og det berettigede lønkompensationsbeløb.

 

Hvis du har elever og/eller lærlinge er de også omfattet og du kan modtage 90 % af deres løn i kompensation – også selvom de er funktionærer. Eleven/lærlingen må ikke i perioden være på skole eller modtage fjernundervisning.

 

Hvis du har elever/lærlinge, skal du fortsat opfylde dit uddannelsesansvar, hvorfor du ikke skal sende eleven/lærlingen hjem hvis det er muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt at holde din elev i virksomheden.

 

Hvad skal medarbejderen ofre?

 

Dine medarbejdere som du hjemsender og modtager lønkompensation for i 3 måneder, skal bruge samlet 5 feriedage og/eller afspadsering i forbindelse med hjemsendelsen. Dette vil sige at virksomheden ikke får kompensation for de 5 dage. Har medarbejderen ikke 5 feriedage tilbage eller afspadsering til gode, skal denne medarbejder selv betale for de 5 dage.

 

Bruger du som virksomhed ikke de fulde 3 måneder, vil de 5 medarbejder betalte dage forholdsvist blive nedsat. 1 måneds kompensation regner 1,67 feriedage.

 

Det er din medarbejder, som bestemmer om de 5 dage skal være afspadsering eller ferie med eller uden løn.  Din medarbejder har også mulighed for at gøre brug af ferien som egentlig først var tilgængelig fra maj 2020 – september 2020. disse feriepenge er endnu ikke tilgængelige og du som arbejdsgiver skal sørge for at henvende dig til FerieKonto og få nedskrevet ferien.

 

Vi står over for påsken hvorfor dine medarbejdere måske allerede har meldt ferie optil påske. Disse feriedage tæller med i beregningen af de 5 dage.

 

Du skal som arbejdsgiver sørge for at få aftalen med din medarbejder på skrift, hvilken ferie eller afspadsering de ønsker at gøre brug af, så du (og medarbejderen) har noget at forholde jer til.

 

Opstår der konflikt med dine medarbejdere om hvornår ferien skal lægges eller om der skal bruges ferie overhovedet, er det dit ansvar som arbejdsiver at placere dagene og her skal du fordele dem forholdsmæssigt over hele perioden. Dette kan din medarbejder ikke modsætte sig.

 

Afskedigelse af medarbejdere:

 

Hvid du allerede har afskediget nogle af dine medarbejdere kan du godt søge lønkompensation for de medarbejdere du har tilbage, som du hjemsender. De medarbejdere som du har sagt op kan du dog ikke hjemsende og få kompensation for. Grunden hertil er at selve denne ordning netop er lavet for at selvstændige skal holde på deres medarbejdere i stedet for at fyre dem.

 

I den periode du modtager lønkompensation, må du ikke fyre dine medarbejdere af økonomiske årsager. Hverken de hjemsendte eller dem som er aktivt arbejdende. Du er forsat berettiget til at fyre medarbejdere af andre årsager. Du har som arbejdsgiver, bevisbyrden for hvorfor du har afskediget en medarbejder.

 

Hvis du ender i økonomiske udfordringer og bliver nødsaget til at afskedige medarbejdere i lønkompensationsperioden, stopper lønkompensationen for hele virksomheden fremadrettet.

 

Du kan ikke give din medarbejder lønnedgang i kompensationsperioden.

 

Hvis du i stedet for af afskedige dine medarbejdere har indgået en aftale med dem om lønnedgang kan du fortsat modtage lønkompensation. Denne skal blot være på plads inden du søger kompensation. Såfremt der er indgået en aftale om lønnedgang, skal den medarbejder ikke selv betale 5 af dagene i kompensationsperioden.

 

Husk hvis du indgår en aftale om lønnedgang skal dette ske med en repræsentant for de ansatte eller et flertal af virksomhedens medarbejdere.

 

Er ordningen bindende?

 

Nej – du kan med en dags varsel tilbagekalde dine medarbejde på arbejde og stoppe lønkompensationen. Glemmer du at stoppe kompensationen imens medarbejderen er på arbejde, skal du betale kompensationsbeløbet retur plus renter. Rentesatsen er endnu ikke fastlagt.

 

Hvordan og hvornår kan jeg søge lønkompensation?

 

Du kan søge lønkompensation på virk.dk fra den 25. marts 2020. kl 12.00.

 

På virk.dk kan du også læse nærmere om hvilken form for dokumentation du skal bruge når du søger.

 

Har du flere end 25 medarbejdere kan du uploade et dokument med medarbejdernes oplysninger, så du ikke behøver at taste hver medarbejder ind manuelt.