+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et enkelt og privatretligt alternativ til en almindelig aftaleretlig fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål.

 

Når du som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). De skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

 

Det er op til dig hvad det nærmere indhold af din fuldmagt skal være. Om fuldmagten skal være vedrørende et forhold/område eller om den skal være udvidet for flere forhold/områder.

 

Vi hos Krone Advokater skræddersyer en fremtidsfuldmagt efter dine behov og ønsker. Ofte laves disse gensidige ægtefæller/samlevere imellem og ofte med børn på 2. pladsen. Du kan lave en fremtidsfuldmagt til hvem som helst du ønsker. Vi anbefaler at du får fuldmagtshavers accept inden du opretter en fuldmagt. Fuldmagtshaver skal hverken underskrive fuldmagten fysisk eller med nemid.

 

 

Når du har fået oprettet en fremtidsfuldmagt hos os, ligger vi den op på tinglysning.dk her skal du først underskrive med nemid. Herefter skal du til notar og underskrive foran notaren.

 

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du oprette en fremtidsfuldmagt på papir, som du så skal indlevere og underskrive hos Familieretshuset ved at møde op personligt.

 

Hvis det i fremtiden skulle blive aktuelt at gøre brug af fuldmagten, fordi du er blevet syg eller lignende, skal fuldmagten “sættes i kraft” rent juridisk.

 

Når fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, skal der indgives en anmodning til Familieretshuset om at få fuldmagten sat i kraft og en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens (din) aktuelle helbredstilstand.