+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Forenklet privat skifte

Forenklet privat skifte er som det ligger i ordet, et forenklet skifte.

 

Det er ikke et krav til denne form for skifte at der indleveres en boopgørelse. Grunden hertil er, at kravet til forenklet privat skifte er, at boet ikke er skattepligtigt, samt at der ikke skal betales bo eller tillægsboafgift. Der er derfor ikke behov for offentlig kontrol af værdiansættelserne i boet.

 

Et forenklet privat skifte kan behandles på 2 måder

 

 1. Dødsbo hvor der er en efterladt ægtefælle samt øvrige arvinger
 2. Dødsbo hvor der kun efterlades en ægtefælle.

 

De almindelige betingelser for privat skifte skal være opfyldt, for at boet kan behandles som et forsimplet privat skifte.

 

Herudover skal følgende betingelser være opfyldt:

 

Type 1:

 

 • Boet må ikke være bo eller tillægsafgift pligtig, altså den afgiftspligtige formue må ikke overstige bundfradraget, hvilket for 2019 er kr. 295.300,00
 • Arvinger eller legatarer må ikke være repræsenteret af skifteværge eller værge.
 • Dødsboet må ikke være skattepligtigt
 • Afdøde må ikke inden for 1 år fra dødsfaldet have drevet selvstændig virksomhed.
 • Der må i dødsboet ikke være skattemæssigt af eller nedskrivningsberettiget aktiver.

 

Type 2:

 

 • Der må ikke være legatarer som er repræsenteret af skifteværge eller værge
 • Der må ikke være legatarer som skal betale bo eller tillægsafgift
 • Ægtefællerne må ikke være separerede på tidspunktet for dødsfaldet.
 • Længstlevende ægtefælle skal indtræde i afdødes skattemæssige stilling.

 

Skifteretten kan altid afvise et forenklet privat skifte også selvom betingelserne herfor er opfyldt. Dette sker sjælendt.

 

Der skal indrykkes proklama i statstidende, så krav til dødsboet kan gøres op og indsendes åbningsstatus til SKAT og skifteretten. 

Vi bistår ægtefæller og arvinger i vurderingen af om betingelserne for forsimplet privat skifte er opfyldt, samt behandling af det forenklede private skifte.