+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Familieretshuset

Familieretshuset – grøn, gul eller rød?

 

Når du anmoder familieretshuset om at hjælpe dig i din sag, bliver din sag screenet og opdelt i enten en grøn, gul eller rød sag.

 

Det nye system skal sikre at familierne behov imødegås på en måde, så en hurtigt og god sagsbehandling sikres.

 

 

  • Grøn sag

 

Hvis din sag vurderes til at være en grøn sag, er din sag ”enkel”. Dette er sager hvor du skal have hjælp til at registrer aftaler eller have godkendt en aftale.

 

De grønne sager omhandler sager hvor der skal ske registrering og anmeldelse af aftaler eller ex. anerkendes bidrag eller forældreskab.

 

  • Gul sag

 

Hvis din sag vurderes til at være gul, er din sag ”mindre enkel”. I de gule sager, er der mulighed for at forældrene selv kan komme til enighed. Familieretshuset vil derfor forsøge igennem Familieretshusets tilbud, konfliktmægling og rådgivning, at få forældrene til enighed.

 

Hvis familieretshuset ikke kan få jer til enighed, indhenter de oplysninger om begge forældre og om barnet og I indkaldes til et opfølgende møde.

 

Er I forsat ikke enige om samvær, bopæl eller forældremyndighed vil sagen overgå til Familieretten.

 

Hvis en af jer har anmodet om en afgørelse om kontaktbevarende samvær midlertidig bopæl eller samvær, vil familiehuset træffe beslutning herom. Familieretshuset kan også træffe afgørelser om almindelig samvær i sager hvor der ikke er sket større ændringer.

 

Hvis din sag under behandlingen i familieretshuset viser sig at være mere problematisk kan den overgå til en rød sag.

 

  • Rød sag

 

Hvis din sag vurderes til at være en rød sag, er din sag en kompleks sag.

 

Disse sager er ofte med store konflikter og sager hvor børn er udsatte. Disse sager behandles i familieretshuset men afgøres i familieretten.

 

Røde sager er ofte ikke kun uenighed om samvær, bopæl eller forældremyndighed, men har ofte et højt konfliktniveau, mistanke om overgreb, vold, psykisk sygdom misbrug mv.

 

Hvis din sag visiteres som en rød sag modtager I som forældre en behandlingsplan inden for 7 dage, efter den er visiteret.

 

I skal være opmærksomme på at familieretshuset også kontakter kommunen med henblik på at finde en løsning for jeres familie. Kommunen bliver derfor inddraget i jeres sag.

 

Når I bliver indkaldt til møde i familieretshuset, kan kommunen også vælge at deltage. Hvis forældrene ikke bliver enige på mødet, sendes sagen til Familieretten.

 

I særlige tilfælde kan du i røde sager få beskikket en advokat til sagen i Familieretshuset inden sagen når Familieretten. Hvis dette er tilfældet, skal du ikke selv betale dine advokatomkostninger, Hvis du ikke får beskikket en advokat, skal du selv betale dine omkostninger til advokat i familieretshuset.

 

Vi hjælper gerne i din sag om det er en grøn, gul eller rød sag. Ring gerne til os få et overslag på hvad det koster at føre din sag i familieretshuset.