+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Når du overvejer om du skal sidde i uskiftet bo, skal du overveje de konsekvenser som følger med det uskiftede bo.

 

For nogen er det uskiftede bo en god ide og du bør derfor altid konsulterer med en advokat herom, inden du træffer din beslutning. Se mere om det uskiftede bo her.

 

Hvis du vælger at sidde i uskiftet bo, udskyder du børnenes arv til den dag du selv afgår ved døden. Uskiftet bo bruges derfor ofte af ægtefæller, for at sikrer at de kan blive siddende i den fælles bolig.

 

Der er flere fælder ved det uskiftede bo:

 

  • Begrænset råden over boet:

 

Du kan ikke frit bestemme, hvor mange penge du vil forbruge. Du kan derfor blive begrænset i at bruge penge på rejser, gaver, forbrug og meget andet.

Dine børn kan tiltvinge sig adgang til at holde øje med om du misbruger det uskiftede bo og derved nedbringer deres arv. Bliver det vurderet at du misbruger boets formue, kan børnene kræve tilbage til boet og kræve at boet skiftes.

Om der er tale om et misbrug, vurderes ud fra om dispositionen er usædvanlig. Dette vil sige, at den årlige sædvanlige rejse til Cuba ikke er misbrug. Spørgsmålet er om brugen af formuen står i mislighold med boets formue.

En anden ulempe ved uskiftet bo er, at man overtager afdødes gældsforpligtelser.

Du må derfor ikke give gaver, udover lejlighedsgaver, til dine børn, med mindre alle arvinger i boet stilles lige. Du er derfor også begrænset i, eksempelvis at overdrage et sommerhus til dine børn, eller nedskrive gæld.

Dette kommer ofte som en overraskelse for længstlevende ægtefælle som sidder i uskiftet bo.

  • Overtagelse af skattegæld eller anden gældsforpligtelse

Hvis det viser sig, at boet har mere gæld end aktiver, altså at boet er insolvent, hæfter du i det uskiftede bo for hele gældsforpligtelsen, hvilket kan resultere i, at du skal betale for din afdøde ægtefælles gæld. Dette kan resultere i at der ikke er noget at arve efterfølgende.

Havde du i stedet valgt at skifte dødsboet og hvis gælden havde tilhørt din afdøde ægtefælle og kunne du havde ladet boet skifte som insolvent dødsbo og derved havde sluppet for gældsforpligtelsen. Hvis der er oprettet ægtepagt, kan du være endnu bedre beskyttet over for din ægtefælles gæld. Læs mere om testamente og ægtepagt her.

  • Du kan ikke indgå nyt ægteskab

Hvis du hensidder i uskiftet bo, kan du ikke indgå nyt ægteskab, med mindre du skifter boet. Før i tiden var vores samfundet bundet op af en ægteskabelig tradition. Dette medførte at man forventede at man hensad i uskiftet bo, også som meget ung. Samtidig hermed gjorde arveloven, at man ofte var tvunget til at sidde i uskiftet bo. I dag finder mange den eneste ene, herefter den eneste anden og nogle gange den eneste tredje. Derfor skal man overveje det uskiftede bo en ekstra gang. Hvis I herefter vælger at skifte boet, kan dette han konsekvenser, idet boets formue kan have ændret sig.

  • Det du tjener, indgår i det uskiftede bo:

Du må ikke misbruge det uskiftede bo, men du må gerne forøge det uskiftede bo’s formue. Mange overvejer ikke at alle udbetalinger til det uskiftede bo indgår i boet. Hvis særlivsarvinger har samtykket til at du hensidder i uskiftet bo og forøger du boets værdi, forøger du også særbørnenes arv.

Hvis du modtager arv, som ikke er særeje, indgår disse midler i boet.

Pensionsmidler som normalt går uden om dødsboet ved et skifte vil blive medregnet i det uskiftede bo. Pensionssummer som du har fået udbetalt, indgår også i det uskiftede bo, hvis disse ikke har været adskilt fra boets øvrige midler.

Hvis dit bo bliver begæret skiftet, skal disse midler, som du normalt ikke skulle skifte ved et almindeligt skifte, deles med førsteafdødes arvinger, samt eventuelle særlivsarvinger vil modtage en del af de midler, idet midlerne nu indgår i det samlede uskiftede bo.

  • Begrænsning i testationskompetencen

Når du hensidder i uskiftet bo, kan du ikke testatorer over halvdelen af boet. Boet efter den afdøde ægtefælles er låst fast og skal deles efter arvelovens regler eller et testamente som er oprettet før dødsfaldet.

Hvis du har livsarvinger, vil den anden halvdel af dødsboet også være begrænset af tvangsarven til dine livsarvinger. Derfor vil du samlet kunne testere over 3/8 dele af det samlede bo.

Dette kan være meget begrænsende for længstlevende idet der kan være mange grunde til at man ønsker at ændre i sit testamente, eller oprette et nyt.

  • Konsekvensen af skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live

Hvis du skifter et uskiftet bo, er de regler som var gældende på tidspunktet for dødsfaldet gældende for behandlingen af dødsboet. Dette vil sige at der er forskel på et uskiftet bo, som skiftes af længstlevende, hvis afdøde afgik ved døden før eller efter 2008. Dødsfald før 2008 rykker arvebrøken.

Hele formuen indgår i skiftet – også de ekstra midler som er tilført efter dødsfaldet.

Når du skifter boet, er det boets formue på skifteridspunktet, som er afgørende for om et dødsbo er skattepligtigt. Du kan derfor pludselig stå med et skattepligtigt bo.

  • Jeg sidder i uskiftet bo, kan jeg skifte?

Du har to muligheder for at komme ud af det uskiftede bo

  1. Børnene kan give arveafkald og derved ophæve det uskiftede bo
  2. Skifte boet

Børn kan give arveafkald imod et vederlag (et beløb). Her skal man være opmærksom på at der heraf skal betales 15 % i afgift efter bundfradraget. Bundfradraget sættes efter det afdøde afgik ved døden.

  • Hvad skal jeg vælge?

 

Vi anbefaler at du tager os med på råd inden du træffer beslutningen om uskiftet bo. Vi tilbyder længstlevende ægtefæller et gratis rådgivningsmøde her på kontoret, telefonisk eller webmøde, hvor vi kan rådgive dig, så du ud fra en korrekt oplyst grundlag kan tage stilling til om du ønsker at skifte dit bo, eller om du skal hensidde i uskiftet bo.