+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Boligadvokat til ejendomshandel

Vi berigtiger mange ejendomshandel og har derfor stor ekspertise inden for området.

Vi tager en fast pris uanset tidsforbrug med gennemførelse af handlen – kontakt os for at få oplyst en pris.  

Udover vores honorar skal du som køber betale tinglysningsafgift på 0,6 % af købesummen med tillæg af 1.660 kr. Der er tale om en afgift til staten.

Vores honorar indeholder alt det køber har brug for ved køb af bolig, herunder nøje gennemgang af alle ejendomsdokumenter, rådgivning herom, afholdelse af møde med jer med forklaring om ejendommens juridiske forhold, afklaring af advokatforbehold, korrespondance med ejendomsmægler og bank, udarbejdelse og tinglysning af skøde samt refusionsopgørelse. Herudover rådgiver vi også altid om samejeoverenskomst, testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt. Hvis disse ønskes udarbejdet vil der dog opkræves yderligere honorar herfor.

Under forløbet vil der altid være en fast advokat som kontaktperson, som vil varetage det meste af sagen, hvilket sikrer jer en tryg og grundig rådgivning og håndtering af jeres bolighandel.

Hvis ejendomsmægler allerede har udarbejdet udkast til en købsaftale med advokatforbehold kan I godt underskrive købsaftalen og straks derefter kontakte mig. I er også velkommen til at give mine kontaktoplysninger til mægler.

 

Advokatforbehold:

Husk at bede ejendomsmægleren om at indsætte advokatforbehold i købsaftalen. Et advokatforbehold vil indeholde en frist og hvis forbeholdet ikke gøres gældende inden fristen vil det automatisk bortfalde.

Et advokatforbehold sikrer, at du som køber kan få en advokat til at gennemgå ejendomsdokumenterne og rådgive dig om købet. Hvis der er særligt byrdefulde forhold kan der inden udløb af advokatforbeholdet stilles krav om yderligere undersøgelser eller tages forbehold for at sælger udbedrer forhold eller giver et afslag i prisen. Der er også mulighed for at handlen slet ikke kan godkendes og at den dermed bortfalder.

Brug af advokatforbehold er gratis i modsætning til fortrydelsesretten, som koster 1 % af købesummen at gøre brug af. I praksis vil man derfor altid bruge advokatforbeholdet, hvis handlen ønskes hævet.

Gennemførelse af en ejendomshandel:

En ejendomshandel vil normalt gennemgå følgende faser:

 

  1. Underskrivelse af købsaftale med advokatforbehold.
  2. Advokaten gennemgår alle ejendomsdokumenterne og drøfter dette med køberne.
  3. Advokaten godkender handlen over for ejendomsmægler – eventuelt med forbehold.
  4. Når eventuelle forbehold er afklaret er handlen endelig.
  5. Advokaten udarbejder og tinglyser skøde.
  6. Inden overtagelse skal køberne tegne husforsikring samt eventuelt ejerskifteforsikring.
  7. Boligen overtages af køberne.
  8. Advokaten udarbejder refusionsopgørelse, her får køber refunderet halvdelen af udgiften til ejerskifteforsikring og hvis sælger har betalt udgifter forud godtgør køber forholdsmæssigt for købers ejerperiode.
  9. Købesummen frigives over for sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.