+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Boudlæg/begravelsesudlæg

Afgår en ved døden, hvis formue ikke overstiger kr. 45.000,00 efter begravelsen er betalt, går boet til boets nærmeste.

 

Ved boets nærmeste forstås ikke alene familiemedlemmer, men er de personer som havde mest kontakt med afdøde de sidste år af afdødes liv. Boudlæg tilsidesætter derfor arvinger efter arvelovens regler ret til at arve.

 

Ved boudlæg, hæfter modtager ikke for afdødes gæld som ved ægtefælleudlæg. Normalt står de nærtstående for at rydde afdødes bo og forestår begravelsen. Udlægsmodtageren bliver ved udlægget forpligtet til af boets midler at dække udgifterne ved begravelsen og boets behandling. Den, som har bestilt afdødes begravelse, hæfter som udgangspunkt for udgiften hertil.