+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Bobestyrerbo

Bobestyrerbo behandles af enten en af skifterettens udpegede bobestyrer, en af afdøde udpegede bobestyrer eller en af arvingerne ønskede bobestyrer.

 

I de tilfælde, hvor afdøde ikke har anført en bestemmelse i testamentet om valg af bobestyrer, har den længstlevende ægtefælle og arvingerne mulighed for at ønske, hvem skifteretten skal udpege.

 

Hvis den længstlevende ægtefælle og arvingerne ønsker, at en bestemt bobestyrer behandler boet, udpeger skifteretten i almindelighed denne. Hvis den længstlevende ægtefælle ikke har noget ønske om en bestemt bobestyrer, udpeger skifteretten i almindelighed den autoriserede bobestyrer, som arvingerne ønsker.

 

Skal vi vælge bobestyrerbehandling?

 

Der kan være mange årsager til at boet skal skiftes som bobestyrer bo. Vi har oplistet de grunde vi finder, er de mest almindelige vi møder for bobestyrerbo:

 

 • Uenighed om privat skifte
 • Bobestyrer indsat ved testamente
 • Konfliktfyldt bo
 • Arvinger som bor meget spredt og derfor ønsker at bobestyrer varetager boet og blot orienterer undervejs
 • Udenlandske arvinger, som besværliggøre boets behandling
 • Antallet af arvinger
 • Arvinger som ikke har tid til at varetage boets behandling og ”bare” ønsker det ordnet
 • Ingen solvente arvinger
 • Kun umyndige arvinger
 • Usikkerhed om arvinger
 • At boet ikke er forsvarligt at skifte som privat

 

Det er ikke meget dyrere at behandle et bobestyrerbo end privat skifte, såfremt det blot er pga formen man ønsker dette. Vi behandler mange bobestyrerboer, hvor arvingerne ønsker denne bobehandling, idet arvingernes placering i Danmark og udlandet gør det besværligt at behandle boet som privat skifte. Vi har også bobestyreboer hvor der er mange arvinger, som alle hver gang skriftligt skal tilkendegive deres accept af en beslutning, hvilket gør boets behandling uhensigtsmæssig besværlig og behandlingstiden lang, her kan bobestyrerbo være en god behandlingsform.

 

Ved almindeligt bobestyrerskifte bruger vi hos Krone Advokater i snit 5 timer mere end ved almindeligt privat skifte. Dog kan de 5 timer være godt givet ud, hvis det private skifte viser sig at have en ekstra behandlingstid på 10-20 timer.

 

Hvilken behandlingsform der er bedst for jeres bo beror på en konkret vurdering.

 

Bobestyrerens rolle:

 

En bobestyrer orienterer arvingerne løbende om boets behandling.

 

Det er bobestyreren der træffer alle beslutningerne i boet. Vi hos Krone Advokater træffer ingen beslutninger i bobestyrerboer uden at høre arvingerne først. I praksis spørger vi arvingerne hvad de ønsker og træffer herefter en beslutning ud fra arvingernes ønsker.

 

Ved konflikt skal bobestyrer træffe den beslutning, som er bedst for boet. Sådan en beslutning foreligges arvingerne, som herefter har mulighed for at klage over afgørelsen til skifteretten. Vi hos Krone Advokater har endnu ikke oplevet at få en klage over en beslutning i et dødsbo. Vi bestræber os på at alle beslutninger tages i samarbejde med arvingerne, så alle føler at de er hørt i dødsboet.

 

Opgaverne i et bobestyrerbo er næsten de samme som ved et privat skifte. Der er nogle flere dokumentationskrav som bobestyrer skal opfylde.

 

Reglerne om åbningsstatus, udfærdigelse af boopgørelse er de samme, med undtagelse af flere dokumentationskrav, samt at fristen for indlevering af boopgørelsen er 2 år fra dødsdagen. Der er mulighed for udsættelse af frist.

 

Boopgørelsen sendes til arvingerne til deres godkendelse og der indkaldes til et afsluttende bomøde.

 

Reglerne om skattepligt er ligeledes gældende for bobestyrerboer.

 

Bobestyrerbo adskiller sig også fra private skifter ved:

 

 • At arvingerne ikke hæfter for boets gæld,

 

 • At bobestyrer alene træffer bestemmelser vedrørende boets anliggender, efter inddragelse og høring af arvingerne.

 

 • At bobestyrer varetager alle arvingernes interesser, og at tvister indbringes for og afgøres af Skifteretten,

 

 • At bobestyrer vil give arvingerne skriftlig meddelelse om væsentlige forhandlinger og beslutninger i boet, og således løbende fremsender orientering til arvingerne,

 

 • At bobestyrer kan pålægge en arving sagsomkostninger, såfremt arvingen chikanerer ved grundløse klager, og

 

 • At klage over bobestyreren skal indgives skriftligt til Skifteretten.

 

Har du spørgsmål til vores behandling af bobestyrerboer, er du meget velkommen til at kontakte os.