+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Ægtepagt og særeje

Hvis du og din ægtefælle ønsker en anden formueform end formuefællesskabet, er det muligt at oprette en ægtepagt.

 

“En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig.”

 

En ægtepagt kan oprettes med henblik på at beskytte hele din formue eller dele heraf i tilfælde af skilsmisse.

Alt efter hvilken type særeje du vælger, kan en ægtepagt også oprettes med henblik på at beskytte din ægtefælle med et kombinationssæreje og på den måde sikrer din ægtefælle i tilfælde af din død.

Derfor laver vi ofte en kombination af både testamente og ægtepagt, så længstlevende ægtefælle arver mest muligt.

Vi anbefaler ofte ægtefæller hvor den ene ejer virksomhed at oprette ægtepagt. Dette er med henblik på at beskytte virksomheden i tilfælde af skilsmisse, så virksomheden kan overleve en skilsmisse. Særejet oprettes også ofte for at skille formuen ad, så en ægtefælle, som ikke ejer firmaet beskyttes i tilfælde af konkurs. Der er regler på dette område, som bør tages i agt, inden oprettelsen af en ægtepagt.

Ægtefæller hvor den ene har en stor gæld ved ægteskabets indgåelse bør også overveje særeje ved ægteskabets indgåelse for at undgå at den gældsfrie part ved skilsmisse skal levere halvdelen af sin formue.

Private pensionsordninger indgår ikke i delingsformuen i tilfælde af bodeling ved separation eller skilsmisse. Derfor skal I oprette ægtepagt, hvis I vil sikre jer at jeres pensionsordninger skal deles, eller værdien heraf.

 

Særeje:

 

Der findes flere forskellige typer særeje, men de mest alment brugte er kombinationssæreje og fuldstændigt særeje.

Kombinationssæreje er en kombinations af skilsmissesærejet og det fuldstændige særeje.

Kombinationssærejet beskytter ægtefællernes formue i tilfælde af skilsmisse således at den del af formuen som er kombinationssæreje ikke deles.

Ved den ene ægtefælles død, bliver dennes særeje til formuefællesskab og længstlevende skal udtage boslod heraf samt arv heraf. Arvens størrelse afhænger af om der er oprettet testamente.

Længstlevendes formue forbliver særeje og denne skal ikke indgå i dødsboet. Denne del af formuen skal derfor ikke deles med børn eller eventuelle kreditorer.

Fuldstændigt særeje beskytter som ved kombinationssærejet formuen ved skilsmisse. Forskellen indtræder, når en af jer går bort.

Det fuldstændige særeje gør, at længstlevende ikke kan hensidde i uskiftet bo og udtager ikke boslod. Boet skal derfor skiftes ved død, hvilket kan have store konsekvenser for efterlevende ægtefælle.