+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Ægtefælleudlæg

Hvad er ægtefælleudlæg?

 

Ægtefællesudlæg, også kaldet suppleringsarv, er en mulighed for ægtefæller som har en begrænset formue. Jeres samlede formue må ikke overstige kr. 780.000,00 i 2019. I opgørelsen over jeres formue medtages begge jeres aktiver og fratrækkes jeres passiver (gældsforpligtelser). I beregningen medregnes også afdødes livsforsikringer og pensioner som du som længstlevende får udbetalt i forbindelse med dødsfaldet.

 

Hvis betingelserne for ægtefælleudlæg er opfyldt, kan længstlevende ægtefælle få hele formuen udleveret. Afdødes børn er ikke berettiget til nogen form for arv ved ægtefælleudlæg, ej heller tvangsarv. Afdødes børn, hvis de er særlivsarvinger efter førsteafdøde, vil kunne modtage svogerskabsarv efter længstlevende. Længstlevende skal derfor overveje om der skal oprettes testamente.

 

Hvis længstlevende vælger at gøre brug af ægtefælleudlæg, overtager længstlevende alle afdødes gældsforpligtelser, som længstlevende gør ved uskiftet bo. Der skal ved ægtefælleudlæg indrykkes proklama i statstidende. Når proklamaet er udløbet, vil du og advokaten have et overblik over afdødes gældsforpligtelser og du vil have træffe beslutningen om ægtefælleudlæg.

 

Ægtefælleudlæg kan være et godt alternativ til uskiftet bo for de ægtefæller som har en mindre formue. Ægtefælleudlægget har ikke de samme konsekvenser som uskiftet bo, idet du frit kan råde over din formue.

 

Du skal ved ægtefælleudlæg ikke indleverer en stor boopgørelse, men blot en formueoversigt over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Der simple blanketter på www.domstol.dk til formålet.

 

Vi hos Krone Advokater bistår dig gerne med processen og vurderingen af om ægtefælleudlæg er en mulighed for dig. Ring gerne til os og få et uforpligtende tilbud.