+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Skal der betales skat ved gaver?

Der kan i 2019 skattefrit gives gaver op til 65.700 kr. pr. modtager mellem følgende:   Afkom, stedbørn og deres afkom Barns eller stedbarns ægtefælle Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle Forældre Personer der har haft fælles bopæl med gavegiver i...

Fælder ved det uskiftede bo

Når du overvejer om du skal sidde i uskiftet bo, skal du overveje de konsekvenser som følger med det uskiftede bo.   For nogen er det uskiftede bo en god ide og du bør derfor altid konsulterer med en advokat herom, inden du træffer din beslutning. Se mere om det...

Far – en andenrangs forælder?

Vores lovgivningen er bygget op om barnets bedste. Men hvad er barnets bedste? Det er der ikke et entydigt svar på og skal vurderes ud fra det enkelte barn. En ting som er hjemlet i lovgivningen, er at det som udgangspunkt er bedst for barnet at have lige adgang til...